Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De verkoper zal het volledige bedrag (product + eventuele portkosten bij aankoop) terugstorten.

Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet. Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk of per mail kenbaar maken.

De procedure om uw bestelling of artikel binnen de bedenktijd te retourneren, kunt u terugvinden bij de verkoopsvoorwaarden.

Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat echter niet het recht om de producten te gebruiken waardoor ze onverkoopbaar worden als u zou besluiten ze terug te sturen. Het product moet teruggezonden worden in de originele verpakking en plastieken op en rond het horloge. Indien de producten door de koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant.

Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij een éénmalig uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om schade of beschadiging te voorkomen. 
Ook als u na de bedenktermijn een artikel onverhoopt wegens een defect zou dienen terug te sturen, weet u zeker dat u het product veilig kunt verpakken, als u de originele verpakking bewaart. Clem Vercammen kan dan ook geen transportaansprakelijkheid aanvaarden indien artikelen ondeugdelijk verpakt, in andere verpakkingen dan de originele, worden teruggestuurd.

Het formulier voor herroeping kan u hier terug vinden: HERROEPING FORMULIER