2 jaar garantie

Uw horloge is gewaarborgd tegen fabricatiefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de originele aankoopdatum. Gedurende de garantieperiode zal de herstelling van uw horloge gebeuren zonder kosten voor onderdelen en werkuren, op voorwaarde dat de fout door de technische dienst kan worden erkend als een fabricatiefout. De garantie wordt slechts toegekend indien het horloge vergezeld is van het garantieboekje, voorzien van de stempel van de verdeler en met vermelding van de datum van aankoop en het referentienummer van het horloge. Deze gegevens mogen niet gewijzigd, geschrapt, gecorrigeerd of onleesbaar zijn. De gratis herstelling onder garantie kan worden geweigerd indien het garantieboekje niet kan worden voorgelegd of indien de noodzakelijke informatie erop ontbreekt of onleesbaar is.

Dit wordt niet gedekt door de garantie:

  • Schade aan het glas, de kroon, de drukknoppen, de stiften, de batterij of de armband;
  • De gevolgen van slijtage en de normale veroudering van het horloge, noch de mankementen die optreden door ongevallenschade, verkeerd gebruik of het niet respecteren van de instructies betreffende gebruik en onderhoud;
  • De transportkosten en alle risico's van vervoer die direct of indirect verband houden met de garantie;
  • Reparaties uitgevoerd door niet erkende service centra, of door de klant zelf;
  • Schade of blokkering te wijten aan water insijpeling na een reparatie, indien de waterdichtheidstest niet in uw garantieboekje genoteerd werd en indien de waterdichtheidstest langer dan 1 jaar geleden plaatsvond;
  • Elke schade veroorzaakt door ongepast gebruik, harde schokken of het blootstellen van het horloge aan extreme hoge of lage temperaraturen of magnetische velden.
  • De terugbetaling, noch de vervanging van uw horloge.